Bảng giá dịch vụ

Tin thường
Tin Vip
Siêu vip
Giá ngày 1,000 điểm 2,000 điểm 5,000 điểm
Giá tuần (7 ngày) 7,000 điểm
6,300 điểm
Tiết kiệm: 10%
14,000 điểm
13,300 điểm
Tiết kiệm: 5%
35,000 điểm
34,300 điểm
Tiết kiệm: 2%
Giá tháng (30 ngày) 30,000 điểm
24,000 điểm
Tiết kiệm: 20%
60,000 điểm
54,000 điểm
Tiết kiệm: 10%
150,000 điểm
144,000 điểm
Tiết kiệm: 4%
Giá đẩy tin 1,000 điểm/lần 2,000 điểm/lần 2,000 điểm/lần
Đăng tối thiểu 7 ngày 7 ngày 7 ngày
Vị trí
Hiển thị số điện thoại
Nhãn miễn phí
Huy hiệu nỗi bạt
Xem demo Xem demo Xem demo
GIÁ TRỊ NẠP TẶNG THÊM
Từ 100k đến 500K 10%
Từ 500k đến dưới 1500k 15%
Từ 1500k đến dưới 2000k 20%
Từ 2 đến dưới 4 Triệu
(Nhóm kinh doanh dưới 10 Salers nên dùng).
30%
Từ 4 đến dưới 10 Triệu 40%
Từ 10 đến dưới 20 Triệu 50%
Từ 20 đến 60 Triệu
(Sàn giao dịch từ 30 Salers nên dùng).
60%
Trên 60 Triệu
(Sàn giao dịch lớn nên dùng).
 Liên hệ 

Đóng