Cho thuê Quận 5 chính chủ, giá rẻ cập nhật T05/2024

Hiện đang có 21 tin đang giao dịch

Mặc định
  • Mặc định
  • Mới nhất
  • Giá thấp nhất
  • Giá cao nhât
  • Diện tích nhỏ nhất
  • Diện tích lớn nhất

Cho thuê Quận 5

Phường 12 (9)
Phường 4 (3)
Phường 3 (2)
Phường 15 (2)
Phường 14 (2)
Phường 8 (1)
Phường 7 (1)
Phường 11 (1)
Phường 9
Phường 2
Phường 1
Phường 5
Phường 6
Phường 10
Phường 13

Đóng